| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Kępice On-line Gminny Portal Internetowy Kępice On-line
 Gminny Portal Internetowy
- | - Słupsk Powiat | Katalog Firm Słupsk Powiat | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Bezrobocie | Kępice w liczbach Sylwester - | -
- | - Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Mapa Gminy Kępice | Herb Kępic | Społeczność Lokalna | Publikacje - | -

Kępice On-line Kępice On-line / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Kępice On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Kępice On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Kępice On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Kępice On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Kępice On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Kępice On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Kępice On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Kępice On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Kępice On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Kępice On-line jest równoznaczne z udzieleniem Kępice On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Kępice On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Kępice On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Kępice On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Kępice On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Kępice On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button